SEARCH
11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397
 

 


            

 

  • - بزرگراه یادگار امام مسیر جنوب به شمال از محدوده  خیابان آزادی تا محدوده بزرگراه شیخ فضل الله نوری  شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم رانندگان محترم لطفا فاصله ایمن با دیگر خودروها را رعایت فرمایید (16:45)

  • - بزرگراه شهید نواب  مسیر شمال به جنوب  از محدوده  تونل توحید  تا محدوده خیابان کمیل  شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم رانندگان محترم لطفا فاصله ایمن با دیگر خودروها را رعایت فرمایید (16:42)

  • - بزرگراه  شهید همت مسیر شرق به غرب از محدوده  کتابخانه ملی تا محدوده خیابان شیخ بهایی شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم رانندگان محترم لطفا فاصله ایمن با دیگر خودروها را رعایت فرمایید (16:40)

  • - بزرگراه رسالت  مسیر غرب به شرق  از محدوده بزرگراه شهید مدرس  تا محدوده خیابان کابلی  شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم رانندگان محترم لطفا فاصله ایمن با دیگر خودروها را رعایت فرمایید (16:38)

  • - بزرگراه شهید گمنام مسیر شرق به غرب از محدوده بزرگراه کردستان تا محدوده پل نصر شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم رانندگان محترم لطفا فاصله ایمن با دیگر خودروها را رعایت فرمایید (16:35)
  • ترافیک در بزرگراه یادگار امام (97/08/27)

  • ترافیک در بزرگراه شهید نواب (97/08/27)

  • ترافیک در بزرگراه شهید همت (97/08/27)

  • ترافیک در بزرگراه رسالت (97/08/27)

  • ترافیک در بزرگراه شهید گمنام (97/08/27)

آخرین اخبار

مراسم تکریم و معارفه مدیران بازرسی شرکت کنترل ترافیک تهران روز شنبه دوازدهم آبان ماه ۱۳۹۷ در این شرکت برگزار شد. به گزارش مرکز ارتباطات و امور ...
1397/8/13 10:26:0

پروژه ها