05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

پروژه ها


scats


وظيفه اصلیSCATS کاهش تاخير و توقف وسایل نقليه در تقاطعات و جلوگيری از هدر رفتن زمان سبز می باشد. اين امر بر پايه جمع آوری اطلاعات حجم ترافيک و تراکم خودروهای عبوری توسط شناسگرهای نصب شده پشت خطوط ايست در هر محور محقق گرديده و بر اساس آن بهترين زمانبندی برای تقاطعات تحت کنترل ارسال می شود          

 

                                     

                                                                 نمونه شناسگرهای سیستم SCATS


 از بزرگترين دست آوردهای SCATS ایجاد موج سبز در تقاطعات يک محور می باشد به این معنا که چراغ های راهنمایی موجود در یک محور یکی پس از دیگری در فواصل زمانی معین سبز می شوند تا آهنگ حرکت خودورها دچار وقفه نشود و آنها بتوانند بدون توقف به حرکت در مسیر خود ادامه دهند. موج سبز کاهش توقف، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در وقت شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

لحاظ نمودن پارامترهای حفظ ايمنی و اولويت عبور برای وسایل نقليه و عابران پياده، قابليت آماربرداری جهت مطالعات قبل و بعد و بهينه سازی سیستم، امکان نظارت لحظه ای بر چراغهای تقاطع ها و گزارش گيری از خطاهای موجود از ديگر مزايای هوشمند شدن تقاطع ها و کنترل آنها توسط SCATS می باشد.

 

لازم به ذکر است که عدم اعمال قوانین راهنمایی اعم از توقف های حاشیه ای و یا در حریم تقاطع، انجام حرکات گردشی ممنوع، عدم رانندگی بین خطوط، عبور نامنظم و سامان دهی نشده عابران و کنترل دستی تقاطع توسط پلیس راهنمایی باعث اختلال در عملکرد هر چه بهتر سیستم می شود.

                               
                                       
                                      

                                                              
                                                              
   تقاطعات تحت کنترل SCATS – ناحيه مرکز

 

                                 

                                      

                                    

                                        نمونه تقاطع تحت کنترل سیستم SCATS – منطقه 2 شهرداری تهران

 

 

 ( پايگاه SCATS )

کارشناسان پايگاه کنترل مرکزی هوشمند تقاطعات مستقر در مرکز کنترل ترافيک شهرداری تهران به طور مستمر عملکرد سیستم را در تقاطعات از طریق داده های سیستم، دوربین های نظارتی و يا بازدید های دوره ای بررسی کرده و اصلاحات لازم را در جهت بهینه سازی سیستم و افزایش کارایی آن انجام می دهند.

 

print