07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

پروژه ها


ویژه گی های سیستم کنترل مکانیزهاز مهمترین ویژگی های این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

  • اخذ تصاویر با وضوح بالا از خودروهای متخلف
  • قابلیت کارکرد قوی در طول روز و شب و شرایط مختلف جوی
  • ارسال تصاویر گرفته شده به مرکز ثبت و صدور جرائم
  • صدور برگه جریمه به انضمام عکس گرفته شده از خودروی متخلف و ارسال به درب منزل مالک خودرو در حداقل زمان
  • ثبت سرعت لحظه ای و حجم عبوری خودروبا توجه به این ویژگی ها و تعامل خوب بین دستگاه های مختلف (شهرداری تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی و پست )از دستاوردهای این سیستم در سال 87 می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 

  • کاهش 60 درصدی تخلف سرعت در بزرگراه های نیایش و صیاد شیرازی
  • کاهش 100 درصدی تصادفات منجر به فوت و کاهش 40 درصدی وقوع تصادفات خسارتی
  • صرفه جویی 1 میلیون لیتری در مصرف بنزین ظرف 6 ماه اول راه اندازی سیستم
  • بهبود قابل ملاحظه در فرهنگ و رفتارهای ترافیکی

 


print