05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

پروژه ها


اثرات و مزایای اجرای دو بار فاز گردشی در برخی تقاطع های شهر تهران


پیش از این در اکثر تقاطع های شهر تهران که برای حرکت گردشی فاز جداگانه ای در نظر گرفته می شد، این حرکت گردشی چپگرد در پایان حرکت مستقیم مسیر روبرو اجرا می شد که این امر مشکلات زیر را ایجاد می کرد:

الف) در بسیاری از تقاطع های شهر تهران انباره و خط مجزایی برای حرکت گردشی وجود ندارد. در این شرایط و در صورت بالا بودن حجم گردشی وسایل نقلیه متوقف برای این حرکت مسیر عبوری وسایل نقلیه حرکت مستقیم را سد می کنند و مانع تخلیه مناسب رویکرد می شوند.

ب) در برخی موارد که تعداد خط و پهنای محور کم باشد وسایل نقلیه به طور کامل مسیر حرکت مستقیم را می بندند و در نتیجه زمان سبز حرکت مستقیم هدر می رود.

ج) آن تعداد از وسایل نقلیه که در خط گردشی حرکت می کنند اما تمایل به حرکت مستقیم دارند در زمان سبز حرکت مستقیم و با وجود توقف وسایل نقلیه مسیر گردشی باید تغییر خط بدهند که افزایش تاخیر و مسدود شدن راه و حتی امکان تصادف در این مواقع وجود دارد.

د) در برخی تقاطع ها وسایل نقلیه گردشی حجم بالایی دارند اما به دلیل وجود موانع( عابر، پارک حاشیه ای و...) به صورت ناپیوسته(تعدادی در ابتدای فاز و تعدادی در انتهای آن) به تقاطع می رسند که در صورت اجرای یک زمان گردشی بلند مدت آن زمان با gap مجازی قطع می شود و باری که با تاخیر به تقاطع رسیده با چراغ قرمز مواجه می شود.

با بررسی هایی که بر روی زمانبندی تقاطع های کشورهای پیشرفته دنیا انجام شد مشخص گردید تعداد تقاطع هایی که در دنیا به صورت lead (اجرای حرکت گردشی پیش از حرکت مستقیم) حرکت گردشی انجام می دهند بسیار بیشتر از تقاطع هایی است که به صورت lag (اجرای حرکت گردشی پس از حرکت مستقیم) حرکت گردشی انجام می دهند. اما سبز شدن حرکت گردشی در ابتدا و همزمان با حرکت مستقیم (lead) در ایران امکانپذیر نیست به دلیل اینکه خودروها از پشت خط ایست حرکت کرده و به وسط تقاطع می آیند و اگر در پایان فاز سبز مستقیم زمانی برای تخلیه نداشته باشند در برابر حرکت محور دیگر تقاطع مانع ایجاد می کند.

با توجه به نکات گفته شده کارشناسان پایگاه SCATS با استفاده از variation اجرای دو بار فاز گردشی (lead & lag) در برخی از تقاطع های شهر تهران را آزمایش کرده و در صورت مثبت بودن تغییر یاد شده آن را به طور دائم اجرا کرده اند. تقسیم فاز گردشی به دو فاز که یکی در ابتدای فاز مستقیم و دیگری در انتها اجرا می شود فواید زیر را داراست:

  1. در معابر با عرض کم تخلیه به صورت روانتری انجام می شود.
  2. با عبور تعدادی از وسایل نقلیه گردشی که در پشت خط ایست متراکم شده اند معبر برای عبور مستقیم وسایل نقلیه باز می شود.
  3. با تقسیم زمان فاز گردشی به دو زمان از قطع زمان فاز گردشی به دلیل gap های مجازی جلوگیری می شود و بیشترین استفاده از فاز سبز را خواهیم داشت.
  4. مشکلی که در اجرای lead در تهران وجود داشت مرتفع شده است چرا که خودروهایی که برای حرکت گردشی به وسط تقاطع می آیند زمان سبزی را در پایان فاز می گیرند که باعث تخلیه وسط تقاطع می شود.
  5. به دلیل اینکه این عمل با برنامه variation و به طریق نرم افزاری انجام شده می توان آن را تنها در زمان های خاصی از روز بر روی تقاطع اجرا کرد مثلا در زمانهایی که اوج حجم ترافیک گردشی را شاهد هستیم و در باقی ساعات عملکرد تقاطع می تواند به روال عادی خود باشد.

باید توجه داشت که اجرای دو بار فاز گردشی از زمان اختصاص داده شده به فاز گردشی چیزی کم نمی کند و فقط همان زمان قبلی به دو قسمت تقسیم می شود.

البته لازم به ذکر است در استفاده از این روش باید موارد زیر را در نظر گرفت:

  1. در تقاطع هایی که زمان فاز گردشی بسیار اندک است، تقسیم آن به دو فاز جدا از هم به دلیل کم بودن طول فاز تاخیر را افزایش می دهد.
  2. در تقاطع هایی که خودروهای مسیر مقابل در زمان های زرد وارد تقاطع شده و سطح تقاطع را می بندند و باعث تاخیر حرکت گردشی می شوند اجرای این طرح با مشکل روبرو می شود چرا که در این موارد ممکن است یک فاز سبز طی شود بدون آنکه وسیله نقلیه ای فضای حرکت گردشی پیدا کند.
  3. این روش معمولا برای ساعات روز در نظر گرفته می شود و برنامه به نحوی تهیه شده که برای ساعات کم ترافیک شب که لزومی به اجرای دو بار فاز گردشی نمی باشد این روش اعمال نمی شود.
 

print