05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

پروژه ها


نحوه استفاده از پارکومتر


برای پارک کردن در خیابان هایی که مجهز به پارکومتر است می بایست به نکات زیر توجه کرد:
ابتدا خودروی خود را در محلی که خط کشی شده پارک کنید.توجه کنید که حتما خودروی شما بین خطوط و در داخل جایگاه پارک شود.
به هر جایگاه یک شماره و یک جهت اختصاص یافته که کنار جایگاه حک شده است که نشان دهنده شماره جایگاه شما و جهت آن، محل قرارگیری دستگاه پارکومتر را نشان می دهد.


مامورانی برای رفاه حال شهروندان بطور موقت در محل نصب این پاركومترها مستقر خواهند شد تا كارت بلیت را به رانندگان بفروشند اما بتدریج این كارت بلیت ها باید در محل های تعیین شده در مترو یا كیوسك های روزنامه فروشی و .. به متقاضیان عرضه شوند. در هنگام خرید به کارت شناسایی و کاور آنها توجه کنید.


کارت های مورد نظر که کارت شهروندی (کارت بلیت الکترونیکی) نامیده می شود قابل استفاده در مترو و اتوبوس های معمولی و BRT و.... می باشد ودر مقادیر 20000 و 50000 و 100000 ریالی موجود می باشد.

سپس با توجه به جهت اشاره در کنار جایگاه دستگاه پارکومتر مربوط به جایگاه خود را پیدا کنید.

در یک سوی این دستگاه 8 دکمه مربوط به 8 جایگاه پارک می باشد.و 2 دکمه دیگر برای تأیید و کنسل می باشد.همین طور راهنمای استفاده از دستگاه نیز بر روی خود دستگاه موجود می باشد.در سوی دیگر دستگاه به ازای هر جایگاه 2 چراغ نشانگر به صورت چشمک زن موجود است که در حالت عادی چراغ قرمز چشمک میزند و اگر جایگاهی شارژ شده باشد چراغ سبز مربوط به جایگاه مورد نظر نیز چشمک میزند. با استفاده از این دستگاهها كار پلیس بسیار ساده خواهد شد چرا كه پلیس فقط به چراغ قرمز دستگاهها مراجعه كرده و با قرمز یا سبز بودن آنها اقدام به جریمه خودروها می كند.

 
 
برای گرفتن موجودی می توانید ابتدا کلید تایید را فشار دهید و سپس کارت خود را جلوی کارتخوان بگیرید و موجودی را مشاهده کنید.

 

و در نهایت برای شارژ محل پارک مراحل زیر را انجام دهید:

انتخاب شماره محل جایگاه.

بسته به زمانی که می خواهید توقف داشته باشید با یک بار فشار دادن دکمه، یک ساعت و اگر بار دیگر به صورت متوالی فشار دهید دو ساعت و برای ساعات بیشتر به تعداد ساعتی که می خواهید توقف کنید دکمه مورد نظر را به صورت متوالی فشار دهید.


سپس کارت خود را جلوی کارتخوان بگیرید و عملیات شارژ انجام می شود و مبلغ کسر شده جهت وجه پارک و موجودی کارت بر روی نمایشگر نمایان خواهد شد و سپس چراغ نشانگر سبز جایگاه شما چشمک می زند.گفتنی است در محورهایی که این طرح (مدیریت پارک حاشیه ایی) اجرا شده، در صورت پارک کردن و عدم شارژ پارکومتر مربوطه، توسط مامورین راهنمایی ورانندگی مبلغ 200000
ریال جریمه خواهید شد.

 

print