05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


اهم فعاليت های هماهنگ شده بین سازمانی


 

اهم فعاليت های هماهنگ شده بین سازمانی

انجام هماهنگی های بین سازمانی روزمره و در مواقع خاص با معاونت ها، مناطق شهرداری، ارگان ها و سازمانهای مرتبط مانند ستاد های بازگشایی مدارس، مدیریت بحران درمواقع یخبندان، عملیات عمرانی ، پوشش تصویری مناسب وهماهنگی برای عدم نصب تابلوهای تبلیغاتی جلوی دوربین ها و سایر پروژه هایی که نیاز به نظارت و کنترل ترافیک شهر دارند


گزارش عملکرد نمایندگان مستقر در مرکز از تاریخ 1390/7/1 لغایت 1391/4/20

نماینده

تعداد پیام های ارسالی

راهور تهران بزرگ

6967

شرکت واحد اتوبوسرانی

2346

تاکسی تلفنی

532

تاکسیرانی

444

اورژانس تهران

1349

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

1892

آیفا

1924

شرکت برق

750

 

 

 

print