Menu

12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398 English

مقالات


 عنوان مقاله
 لینک دانلود

رفتار رانندگی در تونل
تهیه کننده: انجمن جهانی راه 

مطلب حاضر نتیجه تحقیقاتی است که در مورد رفتار راننده ها پیش از ورود، حین ورود، داخل، و حین خروج از تونل صورت گرفته است.دانلود


بررسی آثار شمارشگرهای معکوس چراغ های راهنمایی بر عملکرد رانندگان
نویسندگان: نازلی دهقانی- الناز ایران نژاد

 تمرکز این پژوهش بر سیستم هاي شمارشگر معکوس به طور خاص است که به اشکال مختلف در کشورهاي مختلف بکار گرفته شده است.دانلود


تحلیل تصادفات و شناسایی نقاط حادثه خیز در شهر تهران بر مبنای جی ای اس
نویسندگان: ایلوش وزیری - مهدیه زنگی آبادی

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است قسمتی از پروژه ی وسیع تجمیع، مکان دار نمودن و تحلیل اطلاعات تصادفات شهر تهران می باشد.دانلود


ارزیابی نرم افزار مدیریت هوشمند تصاویر ویدئویی  Omnicast
نویسنده: امین صفایی 

در این پژوهش نرم افزار مدیریت تصاویر ویدئویی omnicast مورد ارزیابی قرار گرفته است.دانلود

آشکارسازی خودرو در تصویر مبتنی بر استخراج ویژگی های شبه هار توسعه یافته
نویسنده: الهه امامی

در این مقاله، یک روش آشکارسازی و تشخيص خودرو با سرعت بالا و قابل اجرا در تصاویر ارائه شده است.دانلود

تاثیر الویت‌دهی به اتوبوس های BRT در میزان حجم عبوری تقاطعات هوشمد متصل به SCATS در کلانشهر تهران
نویسندگان: سپیده عکاسی- حمید میرزاحسین

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر اولویت دهی به اتوبوس در زمان بندی تقاطع در میزان تخلیه بار ترافیکی رویکردهای مختلف تقاطع است. 
 دانلود

بررسی تحلیلی و مقایسه نرم افزارهای کنترل مرکز تقاطعات هوشمند در کلانشهر تهران، مطالعه موردی (نرم‌افزارهای SCATS و BALANCE)

نویسندگان: امیرمسعود معمار نژاد- حمید میرزاحسین- محمدجواد ابراهیمی ثابت- مریم رضایی

هدف اصلی این مقاله، مقایسه تحلیلی تطبیقی قابلیت‌هاي سیستم کنترل انطباقی تقاطع ptv balance (اجرای کامل این سیستم شامل تعادل مرکزی به نام BALANCE و تعادل محلی به نام EPICS با نرم افزار فعلی کنترل مرکزی تقاطعات هوشمند در تهران SCATS می باشد. دانلود