07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398 English

مقالات


 عنوان مقاله
 لینک دانلود

رفتار رانندگی در تونل


دانلود

بررسی آثار شمارشگرهای معکوس چراغ های راهنمایی بر عملکرد رانندگان


دانلود

تحلیل تصادفات و شناسایی نقاط حادثه خیز در شهر تهران بر مبنای جی ای اس

دانلود


ارزیابی نرم افزار مدیریت هوشمند تصاویر ویدئویی  Omnicast


دانلود

آشکارسازی خودرو در تصویر مبتنی بر استخراج ویژگی های شبه هار توسعه یافته


دانلود