Menu

11/16/2019 - شنبه 25 آبان 1398 English

تاریخ شفاهی

   تاریخ شفاهی 

در سال 1392 کتاب تاریخ شفاهی شرکت کنترل ترافیک تهران به مناسبت 20 سالگی تاسیس این شرکت منتشر شد.

از متن کتاب:

اعتقاد ما این بود که نمی توانیم شهری را که چند میلیون جمعیت در آن در حال رفت و آمد، فعالیت وتلاش هستند، به امان خدا رها کرد. در این حالت فقط زمانی که مشکلی اتفاق بیفتد، همه افراد به فکر چاره خواهند بود. در صورتی که باید شهر، دائما تحت نظارت باشد. این مطلب، زمینه فکری ما برای شروع پروژه و فلسفه کنترل ترافیک خواهد بود.

 

دانلود متن کتاب تاریخ شفاهی شرکت کنترل ترافیک تهران (PDF)