07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

تاریخ شفاهی

شرکت کنترل ترافیک از  سال 1371  با هدف استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای مدیریت حمل‌ و نقل تحت پوشش معاونت حمل‌و نقل و ترافیک و شهرداری تهران تأسیس شد.

این شرکت از همان زمان استفاده از تکنولوژی‌های نوین را در چراغ‌های راهنمایی آغاز کرد که خوش‌بختانه جزو کارهای موفقی بوده که توسط شهرداری تهران انجام شده است. سال‌های بعد سعی شد تنوع بیش‌تری بوجود آید به همین دلیل شهرداری تهران نسبت به افتتاح اولین مرکز کنترل ترافیک در شهر تهران اقدام کرد. این مرکز به سیستم‌های نظارت تصویری در شهر متکی است و با توجه به گستردگی و تنوع زیا‌دی که در بخش حمل‌ونقل وجود داشت موجب شد زمینه فعالیت این شرکت نیز افزایش پیدا کند.

در طول 15 تا 20 سال گذشته تحول بسیار عظیمی در دنیا اتفاق افتاد وکم کم به این نگرش رسیدند که استفاده از تکنولوژی در بخش حمل‌ونقل بایستی دارای ساختار  ویژه‌ای باشد که در نهایت همان سیستم‌های هوشمند تحت عنوان  ITS شکل گرفت و در حال حاضر هم در دنیا شاخه مجزایی شده است و تا حد بسیار زیادی در تمام کشورهای پیشرفته چه در بخش جاده‌ای و چه در بخش شهری به طور مستقیم برروی آن کار می‌کنند. بنابراین در کشور ما هم به موقع به این موضوع پرداخته شد و هدف شرکت کنترل ترافیک نیز بر این بود که همگام با سایر دنیا از این تکنولوژی‌هادر زمینه مدیریت شهری استفاده نماید.. درخصوص به روز بودن این تکنولوژی‌ها بایستی تاکید کرد که تهران جزو 4یا 5 شهر پیشرفته در این زمینه است. البته توجه داشته باشید از نظر جمعیت، میزان وسعت و تعداد جابجایی و این گونه مسایل، شهر تهران جزو شهرهای برتر د‌نیا محسوب می‌شود. بنابراین یک شهر برتر در این زمینه‌ها، نیازمند راه‌حل‌های برتر نیز می‌باشد.

 شهر تهران طی هفت هشت سال گذشته علاوه برگسترش عمودی یعنی ساخت و سازهای فراوان رشد داشته است در نتیجه ما هم سعی گردید در بخش مراکز کنترل ترافیک‌، افزایش چراغ‌های راهنمایی و دوربین‌های کنترل ترافیک و همچنین گسترش زیر ساخت‌هایی مثل فیبر نوری حیطه کار گسترش یابد.

درحال حاضر شهر تهران از حدود بیش از یک هزار دوربین و بیش از هزار کیلومتر شبکه گسترده فیبرنوري به عنوان زیر بناي مخابراتي بهره می‌برد. همچنین علاوه بر مرکز اصلی کنترل ترافیک شش  مرکز کنترل ترافیک فرعی نیز در شهر تهران فعالیت دارد که در کنار این مرکز اصلی‌، به ارایه خدمات مشغول است.

 این مراکز به جز مراکزی  تخصصي مانند مرکز کنترل خطوط  BRT و مرکز کنترل تونل‌های شهری است. این‌ها قسمت‌های پویای شهر هستند زیرا یک شهر به عنوان کالبدی زنده نیاز به راه‌حل‌های پویا هم دارد در نتیجه همچنان که شهر رشد مي نمايد، سعی داریم همواره خودمان را با شهر سازگار کنیم.