07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

اهداف

شركت كنترل ترافيك تهران در سال 1371 بصورت شركت سهامي خاص (صددرصد سهام متعلق به شهرداري تهران ) آغاز بكار نمود. اهداف اين شركت بر محور:

1.مديريت به هنگام ترافيك 

2. استفاده از تكنولوژي روز مخابرات و الكترونيك

3. كنترل پيشرفته ترافيك به منظور بهره وري كامل از  پتانسيل ها و ظرفيت هاي ناوگان و شبكه (عرضه ) متمركز  شده است

4. راه اندازي مراكز كنترل ترافيك تهران كه هدف آن ايجاد يك سيستم نظارت تصويري جهت پوشش ترافيك منطقه مركزي شهر تهران بود

5. گسترش و ارتقا سيستم كنترل چراغ‌هاي راهنمايي در سطح شهر تهران بوده است. شامل تجهيز تقاطع‌هاي فاقد چراغ به نوع مناسب از چراغ‌هاي راهنمايي و همچنين توسعه و گسترش سيستم هوشمند يكپارچه كنترل چراغ‌هاي راهنمايي در سطح شهر بوده است.

6. تابلوهاي متغير خبري به عنوان يكي از ابزارهاي اطلاع‌رساني و هدايت ترافيك با اهداف زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

7. اطلاع‌رساني بموقع به خودروهاي در حال حركت و راهنمايي رانندگان جهت تصميم‌گيري درست

8. نمايش اطلاعات خروجي دوربين‌هاي كنترل ترافيك و ساير تجهيزات نظارتي در قالب پيام‌هاي خبري و مسيرنما

9. تجهيز تونل رسالت به سيستم‌هاي مديريت تونل با پايان يافتن عمليات اجرائي-عمراني ساخت تونل رسالت، شركت كنترل ترافيك تهران به عنوان مجري نصب و آماده‌سازي سيستم‌هاي مختلف مديريت تونل فعاليت خود را براي تجهيز اين سازه ترافيكي به مدرن‌ترين سيستم‌هاي جهان آغاز نمود.

10. مديريت توقفگاه  با هدف كاهش بار ترافيك، جلوگيري از كاهش ظرفيت موجود خيابان‌هاي سطح شهر، اطلاع‌رساني به مردم، جلوگيري از سر در گمي و بهبود رواني ترافيك در مناطق تجاري ، طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريت توقفگاه متمركز و حاشيه‌اي 

11. نصب و راه‌اندازي تابلوهاي شمارشگر معكوس جهت نمايش لحظه‌اي ظرفيت آزاد پاركينگ‌ها

12. نصب تابلوهاي هدايت مسير در محل‌هاي مناسب در اطراف پاركينگ‌هاي محل پياده‌سازي پروژه

13. طراحي و نصب گيت‌هاي ورودي و خروجي پاركينگ جهت اعمال كنترل لازم بر روي ورود و خروج خودروها

14. تجهيز پاركينگ‌ها به سيستم‌هاي نظارت تصويري و علائم هدايت مسير در داخل پاركينگ

15. مديريت پارکينگ حاشيه‌اي

16. طراحي و پياده سازي سامانه هاي هوشمند خطوط اتوبوسراني تندرو BRT

17. سامانة نظارت تصويري

18. مديريت تقاطعات و تخصيص اولويت به ناوگان حمل و نقل عمومي 

19. ساماندهي مسير از طريق اصلاح هندسي مسير و مناسب سازي مسير براي تردد سريع و ايمن ناوگان

20. سامانة ثبت وقايع ترافيکي: شناسايي سريع و ثبت وقايع مهم ترافيکي ، کنترل و مديريت خط و ناوگان به وسيلة دوربين و بيسيم ، تشخيص سريع خرابي تجهيزات ترافيکي براي رسيدگي و تعمير به موقع و ايجاد هماهنگي ميان سازمانهاي مختلف مثل اتوبوسراني ، آتش نشاني ، اوژانس و پليس در زمان وقوع حوادث و سوانح از کارکردهاي اين سامانه است