05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


تونل توحید


تونل توحید به عنوان یکی از شریانهای اصلی شمالی- جنوبی در محدوده غرب تهران واقع شده است . از سمت شمال ورودی تونل در بزرگراه شهید چمران بین بزرگراه جلال آل احمد و خیابان دکتر فاطمی و از سمت جنوب در بزرگراه شهید نواب صفوی بین خیابان امام خمینی و خیابان آذربایجان واقع شده است . هر مسیر عبوری تونل شامل 3 خط حرکتی عادی و یک خط جهت توقف اضطراری و عبور خودرو های امدادی است. این تونل دو بزرگراه شهید نواب و شهید چمران را به یکدیگر وصل نموده است.

 تونل توحید به شکل دو رشته تونل مجاور هم طراحی و اجرا شده است . بین این تونل ها شمع هایی به قطر 5/1 متر و فاصله 4 متر از هم ساخته شده است و سطح مقطع کلی دو رشته تونل بالغ بر 305 متر مربع می باشد.

طول کلی پروژه 2136 متر بوده که با احتساب 864 متر رمپ های ورودی و خروجی، بالغ بر 3000 متر می شود. طول رمپ شمالی 554 متر و رمپ جنوبی310 متر است و در مجموع 4272 متر تونل به صورت رفت و برگشت در این پروژه ساخته شده است. حدود 190 متر در رمپ شمالی و 100 متر در رمپ جنوبی به صورت نیم تونل می باشد.

شیب متوسط تونل، 4 درصد است که در برخی نقاط به 6 درصد هم می رسد.

مشخصات  و معرفی کلی تونل

-         نوع تونل : دو قلو

-         طول تونل: 2136 متر

-         طول رمپ شمالی: 554 متر

-          طول رمپ جنوبی: 310

-         عرض خارجی: 30 متر

-         شیب متوسط طولی تونل: 4 درصد

-         حداکثر عمق از سطح: 5/31 متر

 برای مدیریت و نظارت دقیق بر جریان ترافیک در تونل توحید ، مرکز کنترل ترافیک تونل راه اندازی گردیده که  نظارت کامل بر تمامی امور تونل توحید را بر عهده دارد.

 شرکت کنترل ترافیک تهران با بهره گیری از امکانات روز دنیا  سعی در تجهیز این تونل نموده و تجهیزاتی چون نظارت تصویری ، سیستم تهویه ، برق اظطراری، سیستم اطفا ء حریق، سیستم روشنایی هوشمند و سامانه تشخیص آلودگی، را برای کنترل ترافیک و هوشمندسازی این تونل نصب و راه اندازی نموده است .

print