05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

پروژه ها


بررسی چگونگی عملكرد شمارشگرهای نصب شده بر روی تقاطع های کلان شهر تهراناز اوایل سال 1381 پروژه نصب شمارشگرها بر روی چراغهای راهنمایی تقاطعات شهر تهران اجرایی گردید. نصب آنها بر روی تقاطعاتی که دارای زمانهای سبز ثابتی برای محورهای مختلف خود بودند (Fixed Time) بسیار مفید ارزیابی شد اما از زمانی که نصب آنها بر روی چراغهایی که مجهز به سیستم کنترل هوشمند بودند آغاز شد، بدلیل نحوه عملکرد در اذهان عمومی شبهاتی ایجاد نمود. سوالات مطرح شده در جراید و رادیو و تلویزیون نظیر معیوب بودن شمارشگر، عدم تنظیم چراغ راهنمایی و غیره بیانگر عدم آشنایی عموم با نحوه کار شمارشگر می باشد. در این مقاله سعی شده با بیان ساده به شرح این موضوع پرداخته شود.

بطور کلی کنترل زماندار چراغهای راهنمایی در سطح شهر تهران، به دو صورت انجام می پذیرد: اول چراغهای زمان ثابت  (Fixed time) و دوم چراغهای کنترل هوشمند. نصب شمارشگر بر روی چراغهای نوع اول در برگیرنده هیچ نوع ایراد ظاهری از قبیل پرش اعداد و یا ثابت ماندن بر روی یک عدد خاص نمی باشد زیرا به دلیل نوع کنترل زمان ثابت، در تمامی ساعات روز و شب میزان زمان اختصاص داده شده به محور های مختلف به یک میزان می باشد و شمارشگر می داند در هر دوره باید از چه عددی شمارش معکوس را آغاز کرده و دقیقا پس از طی چه زمانی به مقدار عددی صفر برسد.

مشکلاتی نظیر ثابت ماندن بر روی عددی خاص و یا پرش اعداد به عددی خاص در شمارشگرهای نصب شده بر روی تقاطعاتی که توسط سیستم هوشمند کنترل می شوند مشاهده می گردد. دلیل این مشکلات به دلیل عملکرد هوشمند سیستم می باشد. در سیستم های هوشمند به دلیل زماندهی درلحظه (online) به تقاطع برحسب جریان ترافیک عبوری امکان آن نمی باشد که میزان دقیق زمان سبز هر محور از پیش دانسته شود. هدف از تجهیز تقاطع ها به این سیستم اختصاص زمان سبز بهینه به محورهای تقاطع های تحت کنترل سیستم در هر لحظه می باشد. به زبان ساده تر میزان زمان سبز اختصاص داده شده به هر محور رابطه مستقیمی با حجم خودروی عبوری در همان لحظه از محور دارد. این بدان معناست که در هر لحظه از شبانه روز سیستم، زمان سبز متفاوتی را برای هر محور در نظر می گیرد. همچنین در صورت عدم عبور وسیله نقلیه از روی شناسگرهای هر محور، سیستم، زمان سبز مربوط به آن محور را زودتر قطع می کند یا در صورت تشخیص ترافیک بالا در هر محور، زمان مربوط به آن را نسبت به سیکل قبلی افزایش می دهد.

از طرف دیگر شمارشگرهای موجود در تقاطع ها که به منظور کاهش زمان شروع به حرکت خودروها و ایجاد آرامش روانی برای رانندگان در تقاطع ها نصب شده اند فقط می توانند زمان سبز یا قرمز سیکل قبل را جهت شمارش معکوس نمایش دهند، بنابراین اگر در سیکل جاری به زمان سبز کمتری برای یک محور نیاز باشد پر واضح است که پرش عدد نمایش داده شده به عددی پایین تر را شاهد خواهیم بود و یا در صورتی که در سیکل جاری نیاز به زمان سبز بیشتری داشته باشیم شمارشگر به میزانی که زمان سبز افزایش پیدا کرده، مجبور خواهد بود بر روی یک عدد، ثابت باقی بماند. با توجه به مطالب مذکور بدیهی است که این پرش ها یا ثابت ماندن اعداد شمارشگر نه تنها نشان دهنده عدم تنظیم چراغ تقاطع یا عملکرد ناصحیح کنترل چراغ نمی باشد بلکه این امر نشانگر عملکرد صحیح و کنترل هوشمند تقاطع می باشد. لازم به ذکر است با تمهیدات در نظر گرفته شده توسط پایگاه کنترل هوشمند مرکزی چراغ های راهنمایی مدت زمانی برای واکنش رانندگان به این تغییرات ناگهانی در نظر گرفته شده که از سه تا هفت ثانیه می باشد، در نتیجه از پرش اعداد به صفر یا ثابت ماندن روی صفر که می تواند منجر به تصادف شود تا حد امکان ممانعت شده است.   

از طرف دیگر در پاره ای از تقاطعات شاهد نمایش PO بر روی شمارشگر ها می باشیم. در تقاطعات هوشمند امکانی برای عوامل محترم راهنمایی و رانندگی قرار داده شده است که بتوانند در مواقع خاص ترافیکی کنترل و زماندهی به تقاطع را بر عهده گیرند. نمایش PO  (Police Operating) جهت اطلاع رانندگان محترم می باشد که نشان می دهد کنترل تقاطع در آن مقطع زمانی خاص توسط عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی صورت می پذیرد.

print