07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

پروژه ها


سیستم مکانیزه ترددشماری مبادی ورودی شهر تهران

امروزه نه فقط وضعيت كلانشهرها، بلكه شهرهاي كوچك و بزرگ را بر اساس حجم تردد وسايط نقليه و خودروها مي توان سنجيد.

اطلاعات مربوط به آمد و شد انواع وسايل نقليه و در واقع آمار تردد، يكي از اساسي ترين و مهم ترين آمار مورد نياز در مديريت راه ها، برنامه ريزي براي كنترل و نظارت بر عبور و مرور وسايل نقليه، تعيين زيرساخت ها و امكانات مورد نياز در شبكه جاده اي گذرگاه هاي درون شهري و برون شهري و در عين حال تعمير و نگهداري راه ها است. به همين دليل براي تشخيص دقيق وضعيت و حجم ترافيك در ساعات مختلف روزهاي عادي، تعطيلات و روزهاي پاياني هفته، تردد شمارهايي در مبادی ورودي و خروجي شهر تهران نصب شده است تا از اين طريق ميزان ورود و خروج خودروها به شهر مشخص شود و این کار از جمله فعاليت هايي است كه در تلاش براي بررسي ترافيك پايتخت به كار گرفته شده است و از نیمه دوم سال 87 شروع به کار نموده است.

در حال حاضر تعداد 10 ورودی اصلی شهر تهران به سامانه هوشمند تردد شمار مجهز گردیده است اين سامانه ها بطور مستمر آمار حجم و سرعت انواع وسایل نقلیه های سبك و سنگين ورودي و خروجي از تهران را بطور خودکار ثبت می کنند واین آمار و اطلاعات برداشتی را بطور لحظه اي (online) در اینترنت و سايت TEHRANTRAFFIC.COM شركت کنترل ترافیک تهران براي استفاده عموم نمايش مي دهد. آمار حجم و سرعت وسايل نقليه ارائه شده در اين سايت مي تواند براي برنامه ريزي و تعيين زمان سفر رانندگان در مسيرهاي مذكور استفاده شود و اطلاع رساني ترافيكي را براي مسافرين و روابط عمومي ها امكانپذير مي سازد. همچنين این آمار و اطلاعات مي تواند در تجزیه و تحلیل های ترافیکی براي روزهاي عادي، تعطيلات و مواقع حوادث غير عادي مورد استفاده كارشناسان قرار گيرد.

آمار تردد موجود در هر محور نه فقط در محاسبه و برآورد تقاضاي ترافيكي مورد استفاده قرار مي گيرد، بلكه شاخص مناسبي در تعيين سطح سرويس دهي مسير مورد نظر است. بنابراين ابزار مطلوبي به منظور برنامه ريزي و مديريت ترافيك در مسيرها به تفكيك شرايط است.

 ترددشمار آمارهایی درباره نحوه توزيع ترافيك در شبكه، تعيين اهميت نسبي محورهاي شبكه، اولويت بندي طرح هاي ساخت و توسعه و ارزيابي اقتصادي و نظارت بر عملكرد سيستم حمل و نقل به دست مي دهد که رائه کننده اطلاعات كاربردي و ارزشمندي بالایی است.


در مسيرهاي فوق از دو نوع تردد شمار استفاده شده است كه عبارتند از:

 نوع اول : تردد شمار راداري ( RTMS )

نوع دوم : تردد شمار الكتريكي القائي -حلقوي (  RTC)

نقشه محل نصب تردد شمارها در مبادي هاي ورودي و خروجي شهرتهران برای آگاهی بیشتر شهروندان در اینجا آورده شده است.

 


print