05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


تخلفات


شهرداری تهران با صرف هزینه و نیروی انسانی و برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا با تمام قوا به اجرای مکانیزه شدن محدوده طرح ترافیک همت گمارده و از این پس این شمایید که با همکاری تان می توانید یاریگر ما در اجرای هرچه بهینه تر این طرح باشید.

تعامل ما و شما تضمین موفقیت کاری ماست ...


رانندگان متخلف برای فرار از دوربین کنترل محدوده طرح ترافیک روش های گوناگونی را به کار می گیرند

print