05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


طرح روزانه و هفتگی


در جهت اجرای هرچه بهینه تر طرح کنترل هوشمند مطالعات در زمینه اجرای طرح و کاهش هر چه بیشتر متخلفین ادامه یافت و از مهمترین راه حلها جهت کاهش تعداد متخلفین، طرح های روزانه شناخته شد. بر این اساس این امکان برای شهروندان فراهم شد در صورت نیاز به تردد در محدوده طرح با مراجعه به سایت https://my.tehran.ir/ مجوز های روزانه را خریداری و یا برای روزهای دیگر رزرو نمایند. 

اهداف طرح روزانه :

1) پیشگیری از تخلفات محدوده طرح ترافیک

2) رفاه حال همشهریانی که به ضرورت هایی نیاز به تردد در این محدوده را دارند

3) کاهش تعداد بالای تخلفات موردی و تصادفی (50درصدی)

print