SEARCH
04/21/2018 - شنبه 1 ارديبهشت 1397
 

طرح روزانه و هفتگی


در جهت اجرای هرچه بهینه تر طرح کنترل هوشمند مطالعات در زمینه اجرای طرح و کاهش هر چه بیشتر متخلفین ادامه یافت و از مهمترین راه حلها جهت کاهش تعداد متخلفین، طرح های روزانه و هفتگی شناخته شد. بر این اساس این امکان برای شهروندان فراهم شد در صورت نیاز به تردد در محدوده طرح با مراجعه به سایت شهرداری تهران www.tehran.ir مجوز های روزانه و هفتگی را خریداری و یا برای روزها یا هفته های دیگر رزرو نمایند.پس از آن هم از ابتدای آذرماه 1390 در راستای خدمت رسانی و رفاه هرچه بیشتر و امکان عدم دسترسی برخی افراد به اینترنت و رایانه ایستگاه هایی در مبادی ورودی طرح ترافیک برای فروش حضوری طرح های روزانه فراهم گردید که  این 60 ایستگاه  کارت هایی در اختیار قرار می دهند که با استفاده آسان از آنها و ارسال پیامک مجوز ورود به محدوده طرح به افراد داده می شود.

اهداف طرح روزانه و هفتگی :

1) پیشگیری از تخلفات محدوده طرح ترافیک

2) رفاه حال همشهریانی که به ضرورت هایی نیاز به تردد در این محدوده را دارند

3) کاهش تعداد بالای تخلفات موردی و تصادفی (50درصدی)

print