Menu

12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398 English

پروژه ها


اجرا پروژه پايلوت


اجرا پروژه پایلوت

به منظور معرفی هر چه بهتر سیستم یکپارچه بلیت الکترونیک به شهروندان و اجرای آزمایشی سیستم در تابستان سال 88 چهار خط منتهی به پایانه حقانی که به عنوان یکی از نقاط تمرکز پایانه اتوبوسرانی و مترو مطرح می باشد، به سیستم مجهز شدند و بهره برداری آزمایشی با موفقیت انجام گرفت. در این پروژه پایلوت 50 دستگاه اتوبوس متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی (بلیتی) به دستگاه کارتخوان مجهز شدند و 5 نقطه شارژ کارت به صورت آزمایشی در مبادی و مقاصد استقرار یافت. مشخصات خطوط پایلوت در جدول ذیل بیان شده است:


خط

مبدأ

مقصد

میانگین طول مسیر(متر)

تعداد
ایستگاه

تعداد ناوگان عمومی (دستگاه)

میانگین تعداد مسافر

(نفر در ماه)

1027

م.‌ قدس

مترو شهید حقانی

9,900

13

12

188.661

1029

م. اختیاریه

مترو شهید حقانی

11,100

18

12

109.439

1031

بلوار ارتش

مترو شهید حقانی

15,550

21

13

120.124

1033

م تجریش

مترو شهید حقانی

10,275

13

13

134.467

جمع کل

46.825

65

50

552.691


 

 


در این فاز توقفگاه آبعلی واقع در منطقه 10 اتوبوسرانی به عنوان نخستین توقفگاه مجهز به سیستم برداشت اطلاعات و پردازش تراکنشها (TMS) مجهز شد تا کار برداشت اطلاعات از روی 50 اتوبوس خطوط پایلوت را انجام دهد.

 

یکی از اقدامات مهمی که در این فاز صورت پذیرفت، انجام فعالیتهای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی هم در بین شهروندان و هم در بین رانندگان ناوگان اتوبوسرانی بوده است، تلاش شد تا ضمن ارائه آموزشهای لازم به رانندگان، از طریق توزیع بروشورهای اطلاع رسانی و نصب بنرهای تبلیغاتی در محدوده خطوط پایلوت و در گام بعدی از طریق تبلیغ بر روی بدنه اتوبوسها، آگاهی عمومی در خصوص این سیستم و مزایای آن ارتقاء یابد.

               


نمایی از بروشور اطلاع رسانی پروژه پایلوت بلیت الکترونیک شهر تهران

 

print