Menu

12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398 English

پروژه ها


پیاده سازی پروژه کارت بليت شهر تهرانپیاده سازی پروژه کارت بلیت شهر تهران


این پروژه در گام نخست به منظور پوشش یکپارچه شبکه مترو، اتوبوسرانی عمومی و خصوصی تعریف و پیاده سازی شده است و در گامهای بعدی سایر شیوه های حمل و نقل عمومی و حتی امکان استفاده از کارت بلیتهای اعتباری برای سایر خدمات شهری من جمله استفاده از پارکینگهای طبقاتی و غیره را نیز شامل خواهد شد. در یک نگاه کلی وسعت پروژه به صورت ذیل قابل ترسیم است:

·    مطالعه و بررسی انواع مدلهای اتوبوس فعال در ناوگان و ارائه طراحی کابل کشی داخلی اتوبوس متناسب با مقتضیات هر مدل خودرو

·    نصب و راه اندازی و تست نهایی کنسولهای کارتخوان (در هر اتوبوس دو دستگاه کنسول کارتخوان، یکی در قسمت جلو در مجاورت راننده و دیگری در محل میله جداکننده اتوبوس در درب وسط نصب می شود)

·   نصب و راه اندازی و بهره برداری از کنسولهای کارتخوان داخل ایستگاه های خطوط اتوبوسرانی تندرو و نیز ایستگاه های مترو

·   پیاده سازی و استقرار نرم افزار سیستم

·   تهیه و نصب و راه اندازی سرورهای مرکزی سیستم

·   نصب و راه اندازی و بهره برداری از تجهیزات در 13 توقفگاه اتوبوس

·   ایجاد واسط ارتباطی سیستم مرکزی و پایگاه داده های بانک عامل

·   طراحی، استقرار و بهره برداری از 1000 پایانه ویژه شارژ کارت در سطح شهر (شامل مبادی و مقاصد خطوط و ایستگاه های پرتردد بین راه)

·   طراحی و اجرای همزمان برنامه های آموزشی پرسنل و نیز برنامه های ارتقاء آگاهی عمومی پیرامون سیستم

print