Menu

12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398 English

پروژه ها


پيشينه مطالعاتي پروژهپیشینه مطالعاتی پروژه


استفاده از سیستم بلیت الکترونیک در خدمات حمل و نقل عمومی از سالها قبل در شهرداری تهران مطرح بوده است، لیکن همواره اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و منسجم در طراحی و پیاده سازی سیستم به طوریکه همزمان تمامی عناصر سیستم در قالب یک پکیج دیده شده و پیاده سازی شوند، با چالش جدی روبه رو بوده است. به علاوه استقرار یک چنین سیستم جامعی در سطح شهر تهران همزمان نیازمند سطح مناسبی از توسعه یافتگی در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، مدیریتی و زیرساخت مخابراتی به عنوان شریان اصلی تبادل اطلاعات می باشد، که تجربه موفق استفاده از زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری این سیستم در شبکه مترو در طی سالهای اخیر در اختیار مدیریت شهری قرار گرفت و با توسعه زیرساخت فیبر نوری شهر تهران به وسعت بیش از 460 کیلومتر و توسعه بسترهای مخابراتی مکمل همچون Wi Fi در سال 87 عملا فرصت اجرای پروژه فراهم شد.

         

مطالعات تحقیق و توسعه (R&D) در خصوص طراحی و پیاده سازی سیستم جامع بلیت الکترونیک خدمات حمل و نقل عمومی از سال 85 در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آغاز گردید. با توجه به آنکه در سال 85 نخستین گامهای اجرایی سازی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در دستور کار قرار داشت و طی آن طراحی و پیاده سازی خطوط اتوبوسرانی تندرو (BRT) در حال انجام بود، اجرای سیستم بلیت الکترونیک به عنوان یکی از اجزاء مهم ایستگاه های خطوط تندرو در دستور کار قرار گرفت.

         

آنچه در سال 85 در مرحله مطالعه و سپس در سال 86 در مرحله اجرای سیستم در نخستین خط اتوبوسرانی تندرو (BRT) اهمیت داشت، توجه به یکپارچگی سیستم بلیت الکترونیک در اتوبوسرانی و شبکة متروی شهر تهران بود، ایجاد این یکپارچگی، هم مدیریت کارت بلیت الکترونیک را تسهیل می نمود و هم جذابیت استفاده از کارت بلیت الکترونیک به جای پول نقد برای مسافران را افزایش می داد.

   

  سیستم پرداخت الکترونیک 

                                     

سیستم پرداخت دستی

در فاز نخست پروژه ، اخذ بلیت مسافران صرفا به صورت دستی انجام گرفت به این صورت که متصدی دریافت بلیت در ایستگاه مستقر شد و صندوق ویژه جمع آوری بلیط کاغذی در ایستگاه نصب گردید . اما با اجرایی شدن سیستم پرداخت الکترونیک هر ایستگاه به دو  تا  چهار دستگاه کارتخوان مجهز گردید که به مسافران امکان می دهد تا با استفاده از کارتهای اعتباری مدت دار و مبلغ دار ویژه تردد در مترو وجه بلیط خود را پرداخت کنند ، لازم به ذکر است که بهای بلیط خط اتوبوسرانی تندرو همانند سایر خطوط اتوبوسرانی عمومی 200 ریال بوده است.        

این تجربه در خط 1 با موفقیت همراه بود و استقبال شهروندان از سیستم بسیار مثبت ارزیابی گردید، بر همین اساس استفاده از این شیوة پرداخت برای سایر خطوط تندروی در حال توسعه شهر تهران نیز در دستور کار قرار گرفت.

 

در سال 87 با توجه به مصوبه 25/12/86 شورای اسلامی شهر تهران که شهرداری را موظف به پی گیری تجهیز ناوگان اتوبوسرانی و تاکسی رانی شهر تهران به دستگاه های کارتخوان می نمود، شهرداری تهران تصمیم گرفت تا یک نظام مدیریت یکپارچه پرداخت الکترونیک خدمات حمل و نقل عمومی را راه اندازی نماید،  این نظام یکپارچه چیزی فراتر از نصب سخت افزار و نرم افزار بلیت الکترونیک (E-ticketing) می باشد بلکه باید کل فرایند پرداخت الکترونیک از تولید و صدور کارت بلیت تا مدیریت تراکنشهای مالی را در بر گیرد.

print