05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


انواع پیام‌های قابل نمایش
 


انواع پیام‌های قابل نمایش به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند :
 
پیام‌های اخطار زودهنگام

این پیام‌ها اطلاعاتی را در ارتباط با شلوغی یا سرعت پایین جریان ترافیک پیش‌رو نمایش می‌دهند تا از تصادفات و اتفاقات بعدی پیش‌گیری کنند. اطلاعاتی راجع به مسیرهای جایگزین، تغییر در جاده پیش‌رو مانند کاهش عرض جاده، استفاده از تجهیزات کنترل سرعت و . . . در این دسته جای می‌گیرند

 

پیام‌های مشورتی یا راهنمایی

 
این پیام‌ها اطلاعات مفیدی را در ارتباط با مشکلات مختص به خطوط عبوری ارائه می‌دهند. این اطلاعات به رانندگان اجازه میدهد که خط حرکتی یا سرعت‌شان را قبل از رسیدن به منطقه دارای مشکل تغییر دهند یا به طور انتخابی مسیر جایگزینی را برای رسیدن به هدفشان انتخاب کنند. 

 پیام‌های مسیرهای جایگزین

پیام‌های مسیرهای جایگزین، رانندگان را کمک می‌کنند که گزینه‌های مختلف را برای رسیدن به هدفشان شناسایی و انتخاب کنند. این مسیرها می‌توانند جایگزین مسیرهای از قبل انتخاب شده توسط رانندگان شوند. زمانی که مسیر به دلیل عملیات عمرانی، تصادف یا عوامل طبیعی بسته شده است توسط این پیام‌ها به اطلاع رانندگان می‌رسد که باید مسیری جایگزین را انتخاب کنند.

 مشخصات پیام‌ها

 تابلوهای متغیر خبری یکی از بهترین مسیرهای ارتباطی سازمان‌های حمل و نقل با مردم می‌باشد. این تابلوها نشان‌دهنده پیاده‌شدن برخی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در شهرها هستند اما طراحی یا اداره نامناسب این تابلوها تاثیری منفی برروی جریان ترافیک و نیز درک‌ عمومی مردم از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند خواهد داشت. نشان‌دادن پیام‌هایی که بسیار طولانی‌هستند و رانندگان نمی‌توانند در سرعت مجاز خیابان آنها را بخوانند، یا آنقدر پیچیده و گمراه‌کننده هستند که باعث سردرگمی رانندگان می‌شوند، یا مسائلی هستند که در هنگام رانندگی باعث حواس‌پرتی یا اشتباه رانندگان می‌شود بنابراین میتوانند هم بر روی جریان ترافیک و هم برروی اعتبار سازمان مربوط تاثیر منفی بگذارد.

باید دانست که زمان بسیار کمی برای خواندن پیام‌ها وجود دارد و معمولا این زمان هشت ثانیه یا کمتر است. در نتیجه، طول پیام می‌تواند حداکثر 8 کلمه باشد.

مدت‌زمان دیدن پیام بر طول پیام تاثیر می‌گذارد. پیامهایی که در تابلوهای متغیر خبری نشان داده می‌شوند، زمان بیشتری برای خوانده شدن نیاز دارند. به این دلیل که پیام‌های ثابت معمولا توسط رانندگان به صورت چشمی اسکن شده و با علائم استاندارد مطابقت داده می‌شوند. در حالی که رانندگان باید تمام پیام نمایش داده شده در تابلو متغیر خبری را کلمه به کلمه بخوانند.

زمان دیدن مستقیما با خوانایی پیام و سرعت رانندگی در ارتباط است. برای هر نوع تابلوی متغیر خبری با توجه به سرعت مسیر،  زمان دیدن، طول بیشینه پیام را دیکته می‌کند.

در کل، برای بهبود دریافت و درک صحیح مردم پیام‌ها باید در صورت امکان تعداد بیشتری از فاکتورهای زیر را داشته باشند :

    سادگی کلمات

    ایجاز و اختصار

    ترتیب درست کلمات

   ترتیب درست واحدهای اطلاعاتی پیام

    کاربرد درست پیام‌ها

 
 

در انتها باید توجه داشت اهداف استفاده از تابلوهای متغیر خبری باید تعریف شوند و قبل از خریداری تابلو باید پیام‌هایی که نمایش داده خواهند شد، تعریف و طراحی شوند. زیرا ممکن است برخی پیام‌ها نیاز به انواع دیگری از

تابلو برای نمایش داشته باشند.

معمولا پس از مشخص شدن مکان تابلوها و قبل از اینکه پیام‌های قابل نمایش تعریف شوند سخت افزار تابلوهای متغیر خبری خریداری می‌شوند که همانطور که اشاره شد مشکلاتی را در هنگام پیاده سازی بوجود می‌آورد.
با اینکه پیام‌ها مهمتر از سخت‌افزار هستند، در ادامه نه گام برای انتخاب تابلو مناسب آمده است. توجه کنید که این نه گام به همدیگر مرتبط بوده و گاها لازم است برخی گام‌ها بیش از یکبار تکرار شوند.


به وضوح اهداف تابلو متغیر خبری را تعریف کنید

پیام‌هایی را تعریف کنید که با اهداف مورد نظر شما همخوان هستند.

 فاصله خوانایی مورد نیاز را که لازم است رانندگان زمان کافی برای خواندن و درک پیام را داشته باشند تعیین کنید.
مکانهایی را که در آن رانندگان زمان کافی برای خواندن و درک پیام را داشته باشند تعیین کنید.

نوع و گستره موانع محلی را که ممکن است خوانایی پیام را تحت تاثیر قرار دهد تعیین کنید.

شرایط محیط ‌زیستی را که قرار است تابلو در آن قرار بگیرد را مشخص کنید.

ارزش و خوانایی تابلوهای مختلف را ارزیابی کنید.

هزینه‌های تابلوهای مختلف را ارزیابی کنید

تابلویی را که قادر خواهد بود تحت شرایط آب و هوایی مورد نظر و باتوجه به محدودیت‌های مالی، پیام‌های مورد نظر را به درستی نمایش دهد انتخاب کنید.


مقررات مربوط به مکان تابلوهای متغیر خبری

تابلوهای متغیر خبری باید در بالادست گلوگاههای شناخته شده و نقاط پرحادثه قرارگیرند تا رانندگان بتوانند مسیر جایگزینی را انتخاب کرده و یا عکس‌العمل مناسب در مقابل حوادث تکرار شونده از خود نشان دهند.
تابلوهای متغیر خبری باید در بالادست مناطق تغییر مسیر، مانند تقاطع‌ها، قرار بگیرند بطوریکه فرصت کافی برای تغییر خط و حرکت در خط عبوری مناسب را داشته باشند.

تابلوهای متغیر خبری نباید در داخل تبادل‌ها نصب شوند مگر در مکان‌های اخذ عوارض یا موارد خطوط عبوری متفاوت در یک مسیر تابلوهای متغیر خبری نباید در جایی قرار بگیرند که انواع دیگری از اطلاعات مانند تابلوهای ثابت و یا راهنمایی‌های دیگر، اطلاعاتی مشابه پیام‌های تابلو را در اختیار مسافران قرار داده‌اند.

تابلوهای متغیر خبری نباید در مناطق تداخل یا جاهایی که اتومبیل‌ها معمولا خط خود را تغییر می‌دهند قرار گیرند 

 

 

print