Menu

10/17/2019 - پنجشنبه 25 مهر 1398 English

پروژه ها


کنترل هوشمند محدوده طرح زوج یا فرد
تاریخچه

پس از اعمال محدودیت تردد در محدوده طرح ترافیک در سال 1358 با هدف کاهش آلودگی هوا در نتیجه کاهش تردد خودروهای شخصی و تک سرنشین در این محدوده، در سال 1384 محدودیت تردد دیگری با هدف کاهش حجم ترافیک که دلیل اصلی آلودگی بیش از حد هوای کلانشهر تهران بود به اجرا درآمد که در نتیجه اجرای آن می بایست خودروها به صورت نوبتی و با توجه به رقم سمت راست پلاک آن ها (زوج یا فرد بودن آن) به تردد در معابر این طرح می پرداختند. از جمله پیش نیازهای اجرای این طرح بهبود سامانه های حمل و نقل عمومی و ایجاد جذابیت استفاده از این ناوگان می باشد به نحویکه با ارائه خدمات و تسهیلات هر چه بیشتر و بهتر، عموم شهروندان به سمت استفاده از این وسایط نقلیه سوق پیدا نموده و با افزایش کیفیت آن از تردد خودروهای تک سرنشین در محدوده های پر رفت و آمد جلوگیری به عمل آید.

محدوده های اولیه طرح زوج و فرد

در سال 1384 و در آغاز اجرای طرح زوج و فرد، مرزهایی برای این طرح لحاظ شد که به تفکیک موقعیت جغرافیایی به شرح زیر می باشند:

1-      مرز شمالی: بزرگراه رسالت

2-      مرز جنوبی: بزرگراه بعثت

3-      مرز شرقی: بزرگراه بسیج، خیابان سیمتری نیروی هوایی، خیابان امامت و شهید آیت

4-      مرز غربی: بزرگراه شهید چمران و خیابان نواب

محدوده های جدید طرح زوج و فرد

1-      مرز شمالی: بزرگراه شهید همت

2-      مرز جنوبی: بزرگراه بعثت

3-      مرز شرقی: بزرگراه امام علی (ع)

4-      مرز غربی: بزرگراه شهید چمران و شهید نواب

 


شریان های بزرگراهی و معابر شهری تحت پوشش محدوده زوج و فرد:

حكيم كردستان:
روي پل ورودي شيخ بهايي ـ ايران شناسي آزادگان ـ كردستان جنوب به شمال ورودي 27 جهان آرا ـ كردستان جنوب به شمال ورودي همت ـ يوسف آباد ـ گمنام ـ  كردستان شمال به جنوب ـ اميرآباد ـ  ميدان نظامي ـ  احتشام

همت
همت توانير ـ همت: همت وليعصر

رسالت
خالد اسلامبولي ـ وزرا ـ ميدان آرژانتين ـ بهبهاني ـ ورودي مدرس ـ قنبرزاده ـ عشقيار ـ سهروردي ـ قندي ـ ابن يمين ـ شريعتي: قندي ـ  ميدان سبلان ـ صياد شيرازي شمال به جنوب ـ  صياد شيرازي جنوب به شمال ـ حاجي پور ـ طلوعي - جانبازان ـ استاد حسن بنا ـ شهيد احمدي ـ شهيد همايون ـ ترك ـ كرمان ـ خيابان حريري ـ شهيد برايي ـ  شهيد يونس احمدي ـ هفتاد و هفت ـ بختياري ـ  شصت و هفت

نواب
كوچه قطب ـ زير پل هلال احمر ـ ورودي حق شناس زير پل ـ ورودي تره بار ـ خيابان شهيد جوانمرد ـ خيابان شهيد محبوب مجاز – امام خميني ـ پل امام خميني ـ خيابان شكوفه ـ  دامپزشكي ـ خيابان آذربايجان ـ ميدان جمهوري ـ خيابان اروميه ـ كوچه گلچين ـ كوچه يوسفيان ـ  اسكندري آزادي ـ فرصت شيرازي ـ خيابان شهيد طوسي ـ گلبار توحيد

چمران
باقرخان داخل كوچه بعثت ـ روبروي بيمارستان شريعتي ورودي كارگر ـ حكيم ورودي به كارگر

بعثت
بسيج ـ هاشم آباد – ذوالفقاري ـ اتابك ـ هفده شهريور ـ زير پل بعثت ـ فدائيان (شهرزاد وفا) ـ امام قليان ـ خيابان 39 فدائيان ـ ترمينال ـ صابونيان ـ خزانه ـ رجايي ـ ميدان بهمن ـ ميدان بهمن خيابان دارايي ـ 45 متري جواديه ـ ساختمان شهرداري منطقه 19 ـ

آيت
چهل و نهم ـ پنجاه و پنجم ـ عسگري ـ فاطمي ـ مهران پور ـ هفت حوض جانبازان غربي ـ رضوان غربي ـ دل سيم شاهي ـ چهارراه تلفن خانه ـ كلامي سرباز ـ عبادي استادي ـ بلوكات ـ ملايري ـ سرباز ـ دماوند

امامت
نيشابور ـ فرهاد ـ امام حسن ـ بسطامي ـ مسيل منوچهري

نيروي هوايي
خيابان 40/6 ـ حاج آخوندي - مهرآبادي ـ خيابان 31/6 ـ نيروي : تهراني ـ مسيل براري ـ پيروزي ابتداي مسيل براري ـ ائمه اطهار ـ محلاتي ـ  زمزم ـ 45 متري ده حقي ـ ورودي يكطرفه به 35 متري ولي عصر سرباز ـ 35 متري وليعصر ـ خاوران ابوذر ـ خاوران نبرد


تغییرات در محدوده طرح زوج و فرد:

 شایان ذکر است محدوده زوج و فرد با افتتاح تونل رسالت و بهره برداری از بزرگراه حکیم در امتداد بزرگراه رسالت و افزایش مجدد آلودگی هوای تهران از مرز شمالی به بزرگراه شهید همت محدود گردید. همچنین با بهره برداری از فاز جدید بزرگراه امام علی (ع) در سال 1390 و امتداد آن تا جنوب شرقی شهر تهران مرز شرقی این محدوده از بزرگراه شهید باقری به بزرگراه امام علی (ع) منتقل گردید. اما مرزهای غربی و جنوبی این طرح تغییر نکرده و مانند گذشته می باشد.زمان اعمال محدودیت تردد در سال های آغازین طرح

در ابتدای اجرای این طرح، زمان اعمال محدودیت از ساعت 6:30 صبح تا 19:30 بوده و در روزهای پنجشنبه اعمال نمی شد اما از تاریخ 14/1/85 با توجه به افزایش حجم ترافیک شهری در پایان هفته، این محدودیت در روزهای پنجشنبه  اعمال نمی شود.

در حال حاضر طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح آغاز می شود و در ساعت 19 عصر به اتمام می رسد.کنترل ورود و خروج محدوده طرح زوج و فرد

در ابتدای این طرح تعداد 120 ورودی در محدوده مذکور در نظر گرفته شد که تا به امروز عملیات کنترل ورود به این محدوده به وسیله نیروی انسانی پلیس صورت می گرفت اما به دلیل کمبود نیروی انسانی همواره تعداد زیادی خودروهای غیرمجاز وارد این محدوده می شدند که تصمیم به مکانیزه نمودن ثبت تخلف برای خودروهای غیرمجاز در این محدوده گرفته شد. بدین ترتیب سیستم ثبت تخلف مکانیزه به یاری نیروی پلیس آمده و جهت کنترل این محدوده نیازی به نیروی انسانی نخواهد بود.ساعات پیک تردد در محدوده

با توجه به اتمام طرح ترافیک در ساعت 17 و اختلاف زمانی 2 ساعته با طرح زوج و فرد، ترافیک سنگین به ویژه در مناطق مرکزی شهر مشاهده می شود، زیرا خودروهای مجاز به تردد در محدوده زوج و فرد پس از پایان طرح ترافیک از مناطق مرکزی شهر تردد می نمایند که در صورت عدم اعمال طرح زوج و فرد، این ترافیک چند برابر می گردد. لذا با قرار دادن زمان اعمال محدوده زوج و فرد به میزان بیشتر از طرح ترافیک از افزایش حجم خودروها در مرکز شهر تا حدی جلوگیری به عمل خواهد آمد.


print