05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

پروژه ها


مکانیزه کردن محدوده طرح ترافیکبا توجه به سرعت گسترش سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS) در دنیا به عنوان یکی از بهترین راه حل های ترافیکی جهت مدیریت ترافیک و کاهش متخلفین ، سرعت بالا و دقیق ثبت اطلاعات، پرهیز از خطای انسانی،صرفه جویی اقتصادی  تحقیقات گسترده ای در این زمینه از سال 86 در شرکت کنترل ترافیک صورت گرفت و مشخص شد استفاده از فنآوری موجب افزايش تشخيص تخلف و كاهش ميزان تخلفات است با ارزيابی و مقايسه روش‌های مختلف كنترل مكانيزه محدوده طرح ترافيك ، دیده شد که شيوه قرائت خودكار پلاك خودرو بهترين روش برای تهران است.

 


 

در محدوده سال 88 و 89 پروژه در مرحله راه اندازی قرار گرفت و در نهایت پس از تلاش های همه جانبه در تیرماه سال 89 بصورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت و از شهریور 1389 فعال گردیده و با همکاری پلیس و اداره پست خودروهای متخلف را جریمه می نماید. نکته حائز اهمیت در اینجاست که اجرای این طرح در ایران با توجه به امکانات موجود در محدوده طرح ترافیک شهر تهران نتایج مطلوب و بسیار قابل ملاحظه ای را در برداشته و کاهش قابل ملاحظه متخلفین به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح مشاهده گردید که نشان دهنده موفقیت بالای این پروژه می باشد.


 


كنترل مكانيزه انعطاف بيشتری در مقايسه با شيوه سنتی دارد و با توزيع تردد عبور خودروها در ساعات مختلف روز، استفاده بهينه از اين محدوده را رقم می زند.

 


 


print