SEARCH
04/21/2018 - شنبه 1 ارديبهشت 1397
 

نحوه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در سال ۹۶

اجرای طرح ترافیک و طرح زوج یافرد از دوشنبه در تهران از سر گرفته شد.

اجرای طرح ترافیک و طرح زوج یا فرد در سال 1396 از ساعت 6:30 دقیقه روز دوشنبه 14 فروردین ماه از سر گرفته شد و طرح ترافیک تا ساعت 17 و طرح زوج یا فرد تا ساعت 19 ادامه دارد .
این دو طرح در روزهای پنجشنبه در ساعت 13 به پایان خواهد رسید .
همچنین اعتبار طرح های ترافیک سال 95 تا پایان فروردین ماه سال 96 خواهد بود و خودروهای دارای مجوز طرح ترافیک سال 95 تا پایان فروردین ماه می توانند وارد محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد شوند.04/03/2017 12:18:30 ب.ظ print