SEARCH
04/21/2018 - شنبه 1 ارديبهشت 1397
 

بهینه‌سازی جریان ترافیک با استفاده از مدیریت رمپ‌ها (Ramp Metering) در پل شهید صدر

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: یکی از عملیات مورد نیاز در مدیریت بزرگراه‌هی، مدیریت رمپ‌ها (Ramp Metering) می‌باشد که این عملیات در پل شهید صدر با توجه به یکپارچه‌سازی سیستم‌های هوشمند به صورت خودکار انجام می‌شود و  این امر باعث بهینه‌سازی جریان ترافیک و  کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا گردیده است.

مهندس وزیری با بیان اینکه در پل شهید صدر  پنج رمپ فرعی شامل ورودی‌های کاوه، قیطریه، کامرانیه و امام علی (ع) در عرشه شمالی و همچنین ورودی مدرس در عرشه جنوبی، وجود دارد و در این پنج نقطه عملیات مدیریت رمپ صورت می‌پذیرد گفت: هدف مدیریت رمپ ایجاد تعادل میان ظرفیت بزرگراه و تقاضای تردد در رمپ می‌باشد که این امر با استفاده از تنظیم تعداد وسائل نقلیه‌ای که وارد بزرگراه می‌شوند، محقق می‌گردد. و عملیات مدیریت رمپ با تقسیم نمودن و کنترل وسائل نقلیه‌ای که قصد وارد شدن به مسیر اصلی را دارند موجب کاهش تراکم بزرگراه و همچنین کاهش احتمال تداخل در ناحیه ادغام مسیر اصلی با خروجی رمپ می‌گردد. در نتیجه مدیریت رمپ با کنترل تعداد وسائل نقلیه‌ای که وارد مسیر اصلی بزرگراه می‌شوند، جریان ترافیک را ثابت و روان نگه می‌دارد.

وی افزود: برای عملکرد صحیح مدیریت رمپ می‌بایست هم داده‌های شناسگرهای نصب شده در مسیر اصلی و هم داده‌های شناسگرهای موجود در رمپ که به صورت آنلاین جمع آوری و تحلیل می شوند و براساس این سیستم در راستای روانی ترافیک میزان تردد و ورود به پل کنترل می‌شود. بدین منظور اگر ظرفیت پل به گونه‌ای باشد که موجب ترافیک شود با نصب چراغی همانند چراغ‌های تقاطع، رانندگان حق ورود بر روی پل صدر را نخواهند داشت و در زمان قرمز لازم است پشت خط ایست توقف کنند. این سیستم کنترل میزان تردد خودرو‌ها را برحسب ظرفیت تعیین می‌کند.

مهندس وزیری تاکید کرد بکارگیري سیستم کنترل رمپ توانسته است باعث بهبود ضریب اشغال در مسیر اصلی در زمان اوج ترافیک صبحگاهی و اوج ترافیک بعد از ظهر حاصل نماید. البته بدیهی است این سیستم آثار معکوسی بر وضعیت جریان ترافیک در داخل رمپ ها دارد که بر اساس اولویت تعیین شده براي مسیر اصلی که پل صدر می باشد، در مجموع نتیجه مطلوبی حاصل گردیده است.

وی با اشاره به این که بررسی های دقیق تر در این خصوص نیازمند برداشت آمار تقاضای سفر و مقایسه حالات مختلف در روزهای متفاوت با تقاضای متفاوت می باشد که در شرکت کنترل ترافیک تهران در دست بررسی می باشد، یادآور شد پس از انجام مطالعات شبیه سازی ترافیکی در محورهای شهران-دماوند، شهید همت و آزادگان و همچنین بررسی های صورت گرفته مجموعا تعداد 44 سیستم کنترل رمپ جانمایی و پیشنهاد گردیده است که از این تعداد 5 سیستم در محور پل صدر به بهره برداری رسیده است.


 05/28/2017 09:32:12 ق.ظ print