07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

مشروح خبر

مدیریت هوشمند ترافیکی پل شهید صدر به وسیله سیستم کنترل رمپیکی از اجزای مهم سیستم‌های هوشمند حمل و نقل (ITS) پل صدر، بخش مدیریت هوشمند ترافیکی آن می‌باشد که در قالب سناریوهای ترافیکی اعمال می‌گردد. این سناریوها می‌توانند بر اساس اطلاعات دریافتی در خصوص وضعیت ترافیکی و شرایط محیطی به صورت خودکار اجرا شوند؛ به این صورت که داده‌های دریافتی از تجهیزات مختلف مانند ترددشمارها و ایستگاه‌های هواشناسی که به وسیله فیبر نوری به سرور فرستاده می‌شوند که پس از تحلیل داده‌ها، فرامین معینی به صورت خودکار به تمامی تجهیزات ترافیکی شامل VMS ها، LCS ها و  VSL ها (Variable Speed Limit) ارسال می‌گردد. به عبارت دیگر پیام‌های مرتبط با شرایط ترافیکی و جوی به صورت اتوماتیک بر روی VMSها، نشان داده می‌شوند، همچنین سرعت متناسب با شرایط به اطلاع شهروندان می‌رسد. لازم به ذکر است که در شرایط عادی، وضعیت کلیه تابلوهای متغیر ترافیکی و چراغ‌های راهنمایی در حالت پیش‌فرض می‌باشد.

سامانه کنترل رمپ به عنوان نوعی عامل افزایش کارایی و راندمان شبکه بزرگراهی عمل می‌کند. در صورتی که حجم در حال تردد در یک بزرگراه از مقدار حجم اشباع بیشتر شود، ظرفیت راه تکمیل می‌شود و تقاضای اضافی به ناچار باید صفی را تشکیل دهند و به تدریج سرویس دریافت دارند. در شرایط فوق اشباع، به دلیل کاهش سرعت تردد، ظرفیت مقطع راه نیز به شدت کاهش خواهد یافت و راه توانایی عبور سریع وسایل نقلیه را از دست می‌دهد. برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق، سامانه‌ی کنترل رمپ با هدف کنترل حجم ورودی به تقاطعات پیش‌بینی می‌شود تا بتواند با تعبیه چراغ‌های راهنمایی، در رسیدن جریان ترافیک به شرایط اشباع تاخیر ایجاد نماید.

هدف از مدیریت رمپ ایجاد تعادل میان ظرفیت بزرگراه و تقاضای تردد در رمپ می‌باشد که این امر با استفاده از تنظیم تعداد وسائل نقلیه‌ای که وارد بزرگراه می‌شوند، محقق می‌گردد. به طور کلی مدیریت رمپ در بزرگراه‌ها باعث افزایش حجم و سرعت ترافیک جریان‌های اصلی به ویژه در ساعات اوج رفت و آمد می‌شود که این امر با کاهش زمان سفر موجب کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی هوا می‌گردد. در حال حاضر از این سیستم در محدوده بزرگراه طبقاتی صدر استفاده می‌شود.

پس از انجام مطالعات شبیه سازی ترافیکی در محورهای شهران-دماوند ، همت و آزادگان و همچنین بررسی های صورت گرفته مجموعا تعداد 44 سیستم کنترل رمپ جانمایی و پیشنهاد گردیده است که از این تعداد 5 سیستم در محور پل صدر به بهره برداری رسیده است. 

زمانبندی و نحوه ی عملکرد چراغ های راهنمایی ورودی به پل صدر

سامانه‌ی کنترل رمپ (رمپ مترینگ) با هدف کنترل حجم و زمان ورود خودروهای مسیرهای فرعی به مسیرهای اصلی از طریق زمان بندی چراغ راهنمایی باعث کاهش تداخل ترافیکی در تقاطع‌ها و کاهش تراکم ترافیک در شبکه شهری می‌گردد. بر همین اساس در پل شهید صدر، شهروندان گرامی باید توجه داشته باشند در ساعات اوج ترافیک شهری، زمان چراغ سبز 3 ثانیه و زمان چراغ زرد 2 ثانیه می‌باشد. بدیهی است در خارج از این مدت که طبیعتاً چراغ قرمز می‌باشد، در صورت عبور هر خودرو، تخلف محسوب و جریمه مربوط به عبور از چراغ قرمز صادر می‌گردد. شایان ذکر است زمان چراغ قرمز متغیر و بر اساس وضعیت ترافیک روی عرشه پل بین 7 تا 25 ثانیه تعیین می‌گردد. به عبارت دیگر اگر تراکم ترافیک روی عرشه پل (مسیر اصلی) زیادتر باشد، مدت زمان قرمز بیشتری در چراغ راهنمایی رمپ‌ها (مسیر فرعی) اعمال می‌گردد. 


 

 

 print