05/23/2019 - پنجشنبه 2 خرداد 1398 English

مشروح خبر

انسداد باند جنوبی تونل شهدای غزه (مسیر غرب به شرق) در تاریخ 97/02/30 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به انجام عمليات دوره‌اي سرويس، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات تونل شهدای غزه، باند جنوبی این تونل در تاریخ 1397/02/30 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد توسط پلیس راهور مسدود خواهد بود. 

مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه شهید خرازی و اتوبان تهران - کرج می باشد.print