05/23/2019 - پنجشنبه 2 خرداد 1398 English

مشروح خبر

انسداد هر دو باند تونل نیایش و هر دو مسیر پل صدر در تاریخ 97/03/02 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به انجام عمليات دوره‌اي سرويس، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات تونل نيايش، هر دو باند این تونل و هر دو مسیر پل صدر در تاریخ 1397/03/02 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد توسط پلیس راهور مسدود خواهد بود. 

مسیرهای جایگزین برای تونل شمالی شامل بزرگراه های مدرس، شهید چمران و همچنین مسیر بزرگراه مدرس به سمت خیابان های میرداماد و ولیعصر است. مسیرهای جایگزین برای تونل جنوبی شامل بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی- خیابان ولیعصر، و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی اتوبان شهید چمران و اتوبان سئول می باشد.print