05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

پارکینگ طبقاتی لاله ساختمان دوستدار دوچرخه شد

شرکت کنترل ترافیک تهران در راستای طرح ایجاد ساختمان‌های دوستدار دوچرخه، اقدام به جانمایی و ایجاد محل پارک رایگان برای دوچرخه شهروندان کرد.

طرح دوستدار دوچرخه با هدف ترویج و توسعه استفاده از دوچرخه به عنوان ابزار حمل و نقل پاک و ارزان در تهران در حال اجراست. شهروندان تهرانی می‌توانند برای پارک دوچرخه خود به محوطه‌های در نظر گرفته شده در ساختمان‌های دوستدار دوچرخه شهر تهران اقدام نمایند.


print