07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398 English

مشروح خبر

انسداد باند شمالی تونل شهدای غزه (مسیر شرق به غرب) در تاریخ 97/04/19 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به انجام عمليات دوره‌اي سرويس،نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات تونل شهدای غزه، باند شمالی این تونل در تاریخ 1397/04/19 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد توسط پلیس راهور مسدود خواهد بود. 

مسیر جایگزین شامل بزرگراه آزادگان می باشد.print