05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

معاون هماهنگی و برنامه ریزی

    • نام نام خانوادگی:مسعود شبلی وش
    • تحصیلات : فوق لیسانس حقوق
  •    سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک: از سال 1396 تا کنون

 

 


print