05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

پروژه بهره برداري از زيرساخت هاي ارتباطي


    • نام نام خانوادگی:علی دهقان
    • تحصیلات :لیسانس مهندسی کامپیوتر
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1397 

 

print