05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

پروژه بهسازي اتاق MDF ساختمان ايرانشهر


    • نام نام خانوادگی:علی اکبر نظام آبادی
    • تحصیلات :فوق لیسانس شبکه های کامپیوتر 
    • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1397 

 

print