05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

پروژه بهره برداري از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


    • نام نام خانوادگی:مهدیه زنگی آبادی
    • تحصیلات :فوق لیسانس برنامه ریزی شهری
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1385 

 

print