05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

پروژه پارك حاشيه اي


    • نام نام خانوادگی:مسعود استاد
    • تحصیلات :دکتری مدیریت - دکتری هوا و فضا
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1397

 

print