05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

پروژه توسعه كاربردهاي حمل و نقل هوشمند


    • نام نام خانوادگی:وحید رویانیان
    • تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت IT
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1397

 

print