05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

انسداد باند شمالی تونل رسالت در تاریخ 97/07/17 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به انجام عمليات دوره اي سرويس، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات تونل رسالت، باند شمالی این تونل (مسیر شرق به غرب) در تاریخ 97/07/17 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد توسط پلیس راهور مسدود خواهد بود. 

مسیرهای جایگزین: مدرس (شمال) - همت ( غرب)


print