05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

انحراف از مسیر خودروی سواری در بزرگراه آزادگان (97/07/19)

بر اثر انحراف از مسیر منجر به جرح یک دستگاه خودروی سواری در بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب محدوده بروجردی  شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها در این محل هستیم رانندگان محترم ضمن رعایت خونسردی خود  نکات ایمنی را مد نظر داشته باشید (  زمان تقریبی حادثه 09:40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


print