05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

ترافیک و کندی حرکت خودروها در بزرگراه همت (97/07/19)

شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها در بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق  ازخیابان  بشیخ بهایی تا خیابان عباسپور  هستیم رانندگان محترم  فاصله ایمن با دیگر خودروها را رعایت بفرمایید (10:00)

 

  

 

 

 

 

 

 

 
print