05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

انسداد باند جنوبی تونل نیایش و مسیر غرب به شرق پل صدر در تاریخ 97/07/23 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به انجام عمليات دوره‌اي سرويس، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات تونل نيايش، باند جنوبی این تونل و مسیر غرب به شرق پل صدر در تاریخ 97/07/23 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد، توسط پلیس راهور مسدود خواهد بود. 

مسیرهای جایگزین برای تونل جنوبی شامل بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - خیابان ولیعصر، و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی اتوبان شهید چمران و اتوبان سئول می باشد.print