05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (97/08/14)

- بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه  آیت الله اشرفی اصفهانی تا محدوده  خیابان سئول شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم رانندگان محترم لطفا فاصله ایمن با دیگر خودروها را رعایت فرمایید (08:30)


print