05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

ترافیک دربزرگراه آیت الله حکیم (97/08/14)

- بزرگراه آیت الله  حکیم مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه شهید ستاری تا محدوده  بزرگراه کردستان شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم  رانندگان محترم لطفا نکات ایمنی را رعایت فرمایید (08:30)


print