05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در خیابان کریم خان(97/09/15)

- خیابان کریم خان مسیر شرق به غرب از محدوده میدان هفت تیر تا محدوده چها راه حافظ شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم (11:30)


print