05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در خیابان جانبازان (97/09/15)

- خیابان جانبازان  مسیر شرق به غرب از محدده میدان امام رضا ع تا محدوده میدان سبلان شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم (11:30)


print