05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه شهید همت (97/09/15)

- بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا محدوده خیابان گاندی  شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم (11:30)


print