05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه آزادگان (97/09/15)

- بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از محدوده خیابان فدائیان اسلام تا محدوده بزرگراه شهید رجایی شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم (11:32)


print