05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

مدير پروژه تدوين و طراحي استانداردها و فرآيندهاي كاري مركز كنترل ترافيك


    • نام نام خانوادگی:حسن قوی زری
    • تحصیلات :لیسانس مهندسی برق
  • سابقه کار در شرکت کنترل ترافیک:از سال 1397 

 

print