05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

انسداد باند شمالی تونل نیایش و مسیر شرق به غرب پل صدر در تاریخ 97/10/18 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به انجام عمليات دوره‌اي سرويس، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات تونل نيايش، باند شمالی این تونل و مسیر شرق به غرب پل صدر در تاریخ 97/10/18 از ساعت 24 الي 5 صبح روز بعد، توسط پلیس راهور مسدود خواهد بود. 

مسیرهای جایگزین برای تونل شمالی شامل بزرگراه های مدرس، شهید چمران و همچنین مسیر بزرگراه مدرس به سمت خیابان های میرداماد و ولیعصر است.

 


print