05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه آیت الله سعیدی (97/10/20)

- بزرگراه آیت الله سعیدی  مسیر جنوب به شمال از محدوده میدان فتح تامحدوده  میدان آزادی شاهد ترافیک وکندی حرکت خودروها هستیم (08:10)


print