05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه شهید همت (97/10/20)

- بزرگراه  شهید همت مسیر غرب به شرق از محدوده خیابان شیخ بهایی تا محدوده خیابان گاندی شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم (09:35)


print