05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه شهید زین الدین (97/10/20)

 -  بزرگراه شهید  زین الدین مسیر شرق به غرب از  محدوده پل شمس آباد تا  محدوده پل پاسداران  شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم (09:35)


print