05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

انسداد هر دو باند تونل توحید در تاریخ 97/11/16 از ساعت 24 الي 5 صبح

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به انجام عمليات تعمير، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات تونل توحيد، هر دو باند این تونل در تاریخ 97/11/16 از ساعت 24 بامداد الي 5 صبح مسدود است.

مسیرهای جایگزین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران، میدان توحید، چهارراه شهید نواب - آزادی و  خیابان شهید نواب، در مسیر جنوب به شمال هم شهروندان می توانند از کنار گذر تونل شرقی، میدان جمهوری، چهارراه شهید نواب - آزادی، میدان توحید و بزرگراه شهید چمران تردد نمایند. print