05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398 English

مشروح خبر

ترافیک در بزرگراه محمد علی جناح (97/11/23)

 - بزرگراه محمد علی جناح مسیر جنوب به شمال از محدوده  خیابان گلاب تا میدان صادقیه  
شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم 09:50


print